Varför byter ni design?

Svar från Proviva:

För att tydligare differentiera sinsemellan våra olika produktfamiljer och smaker, sätta våra unika fördelar i fokus och modernisera varumärkets utseende.