För en hälsosammare planet

Som en del av Danone, omfamnar vi visionen ”One Planet. One Health”. En vision som återspeglar att människors- och planetens hälsa är sammankopplade och vi jobbar därför med att främja båda. Kärnan i det hållbarhetsarbetet är att genom det vi producerar bidra till bättre hälsa för så många som möjligt.

Mot nettonollutsläpp 2025

Vårt mål är att ha en koldioxidneutral produktion i vår fabrik i Lunnarp år 2025. Energieffektivitet, övergång till förnybara energikällor och förbättrad avfallshantering är nyckelfaktorer för att kunna uppnå detta mål. Vi arbetar med energioptimering i produktionsprocessen för att minska energiintensiteten.

Stolta B Corp certifierade!

En B Corp-certifiering innebär att vi har verifierats att uppfylla B Lab’s höga standarder för social- och miljömässig påverkan och att vi har gjort ett juridiskt åtagande från ägar- till intressentstyrning som visar på ansvarsskyldighet samt transparens genom att dela med oss av vårt resultat från certifieringen i en offentlig B Corp-profil. Som en del av denna gemenskap är vi på ProViva engagerade i att kontinuerligt utmana oss själva och förbättra våra miljömässiga och sociala rutiner för att se till att vi följer de höga standarderna. B Corp (B Corporations) skapar inte bara värde för sina aktieägare, intressenter utan skapar också nytta för sina anställda, kunder, samhällen, leverantörer och för miljön.

Så har vi ställt om i vår fabrik i Lunnarp

 

2016
slutar vi med mejeriproduktion och producerar endast växtbaserade produkter.

2018
fick vi ISO14001-certifikat som hjälper oss att kontrollera och förbättra vårt miljöansvar.

2019
gick vi över till 100 % förnybar elektricitet.

2021
installerades solpaneler som står för ca 5 % av fabrikens elförbrukning.

2021
uppgraderades ventilationssystemet till grön ventilation och fabriken värms nu upp av återanvänd värme.

2022
ersattes gaspannan med biomassapanna. Ett viktigt steg för att nå det fossilfria målet till 2025. När den nya pannan väl är aktiv 2023 förväntas utsläppen av växthusgaser från fabriken i Lunnarp att minska med minst 75 % i jämförelse med nuvarande utsläppsnivå.

Allt detta arbete gör vi för att uppnå vårt övergripande klimatmål: att minska våra totala utsläpp med 50% till 2030