Hur tänker ni kring transporter och drivmedel?

Svar från Proviva:

Vi arbetar ständigt med att hitta mer hållbara sätt att leverera våra varor. Vi har ställt om all distribution av mejeri- och växtbaserade produkter inom Skandinavien till att ske med fordon som drivs av HVO (Hydro-treated Vegetable Oil) i stället för diesel. Läs mer om vår satsning på förnybart drivmedel.