Är ProViva glutenfri?

Svar från Proviva:

Vi använder havre i ProViva eftersom havren ger Lactobacillus plantarum 299v en mycket positiv och gynnsam miljö att leva i. Vid tillverkning av ProViva ympas bakterien Lactobacillus plantarum 299v i en blandning av havre och vatten och får växa till där under ett dygn. Den fermenterade havrevällingen blandas sedan med fruktblandningar till olika ProViva-produkter. Den enda ingrediensen i ProViva som kan innehålla gluten är havremjölet. Havre i sig är glutenfritt, dock kan det i vanlig havre förekomma rester av andra sädesslag som innehåller gluten. Många personer som har celiaki äter dock havre. För att vara säker på att havren är glutenfri rekommenderar Svenska Celiakiförbundet så kallad ren havre. Ren havre odlas, fraktas, mals och paketeras på ett sätt som garanterar att inga rester från sädesslag med gluten blandas in. Det är endast så kallad ”ren havre” som får benämnas glutenfri. Enligt EU-bestämmelserna får endast produkter som innehåller ”ren” havre, där havren i sig innehåller högst 20 mg gluten/kg produkt, benämnas glutenfria. ProViva Fruktdryck innehåller cirka 0,8 % havremjöl men den innehåller inte ”ren havre” och kan därför inte klassas som glutenfri.