hälsa

gluten och havre

Många undrar över gluteninnehållet i ProViva. Det korta svaret är att dryckerna innehåller havre, som i sig är glutenfritt men kan ha fått med sig rester av sädesslag som innehåller gluten. Ett lite längre svar hittar du här.

När vi tillverkar våra drycker får bakterien Lactobacillus plantarum 299v växa till sig i en blandning av havre och vatten under ett dygn. Sedan blandar vi den fermenterade havrevällingen med olika frukt- och bärjuicer. Det innebär att alla ProViva-drycker innehåller havre. Till skillnad från exempelvis vete eller råg innehåller havre nästan inget av proteinet gluten, vilket gör att många som har celiaki (glutenintolerans) äter havre och dricker havrebaserade drycker. 

Bara ren havre får kallas glutenfri

Även om havren i sig är glutenfri kan den innehålla rester av andra sädesslag som innehåller gluten. För att vara säker på att inte få i sig något glutenprotein rekommenderar Svenska Celiakiförbundet att man använder så kallad ren havre. Ren havre odlas, fraktas, mals och paketeras på ett sätt som garanterar att inga rester från sädesslag med gluten blandas in. Det är bara ren havre som får kallas glutenfri. Till ProViva använder vi vanlig havre och därför står det inte glutenfri på förpackningen.

”Havren är den enda ingrediensen i ProVivas fruktdrycker som kan innehålla gluten, och mängden havremjöl är 0,5 eller 0,8 % beroende på sort.”

Mindre än en procent havre

Hur mycket havre får då man i sig när man dricker ProViva? Havren är den enda ingrediensen i våra fruktdrycker som kan innehålla gluten, och mängden havremjöl är 0,5 eller 0,8 % beroende på sort. Det kan vara bra att tänka på att om du tar en ProViva Shot på 80 ml innehåller den lika mycket havrevälling – och därmed havremjöl – som om du hade druckit 4 dl ProViva Fruktdryck. Men du få också i dig lika mycket av bakterien Lactobacillus plantarum 299v.

Havre som allergen

Alla magar är olika känsliga, och vi vill både följa lagen och vara snälla mot magen. Anledningen till att havre helt enligt reglerna står markerad som en allergen i fetstil i innehållsförteckningen är att den kan ha fått med sig glutenrester. För att vara på den säkra sidan låter vi alltid ProViva Fruktdryck genomgå en glutenanalys när vi ändrar i recept eller gör nylanseringar. Hittills har analyserna inte visat att det finns gluten i drycken. 

Prata gärna med doktorn

De allra flesta mår bra av att dricka våra fruktdrycker. Det är därför vi har tagit fram dem. Har du funderingar kring vilka produkter som är bäst just för dig, prata gärna med en läkare.

andra ämnen

PROVIVA SUPERFRUKT

Mer eller mindre vätska, det är frågan.